Horoskopy Erotické + Partnerské

Zasíláme v dárkovém grafickém provedení !!!

 

Horoskop pro sebe nebo jako DÁREK pro partnera - zde je VZOR

 

  1. Měsíční horoskop: napište ve kterém jste znamení :    příklad Vy = VODNÁŘ
  2. PARTNERSKÝ horoskop OBECNĚ: napište - příklad Vy = BÝK   +  partner  BERAN
  3. EROTICKÝ horoskop: napište - příklad:   MUŽ   10.11.1971  + (narozen ve  12.30 hod.)
  • Po platbě obdržíte horoskop emailem v dárkovém grafickém provedení !!!
   Objednávky na email:   card@a-a.cz
  •  Cena je  500 Kč  - NYNÍ zvýhodněná cena  290 Kč ( platnost pouze do konce roku 2009 )

 

__________________________________________________________________________

 

Máme pro Vás několik pěkných obrázků:

  • Ochrání Vás a dodají Vám životní energii a elán
  • Pokud je chcete mít = zajistíme Vám poslaní v rozměru ca 30 x 20 cm
  1. 2.

3.4.

5. 6. 

Objednávky a další vzory na emailu:  info@a-a.cz
  • Cena je 999 Kč včetně poštovněho - NYNÍ zvýhodněná cena  499 Kč ( platnost pouze do konce roku 2009 )  

 ________________________________________________________________________

Znamení zvěrokruhu - stručný popis:

Beran (od 21.března do 20.dubna)
Je prvním znamením zvěrokruhu. Představuje princip vůle a proces bytí. Tradiční astrologové mluví o Skopci, ale protože považuji toto znamení za velmi produktivní a silně dynamické, připadá mi \"Skopec\" trochu jako urážka.
Úkolem Berana je v člověku probudit prvotní záblesk vědomí, pocit ega. Tradičně je spojován s odvahou, iniciativou, rozjásaností apod. Jeho cyklický význam plyne ze skutečnosti, že opravdu začíná v okamžiku jarní rovnodennosti, tedy v okamžiku vyrovnání sil dne a noci.
Býk (od 21.dubna do 21.května)
Druhé znamení zvěrokruhu. Představuje princip vlastního úsilí - původní surová energie tryskající ze znamení Berana začíná postupně nabírat na směru.
Býk bývá tradičně spojován s vlastnictvím, praktičností, rozhodností, vůlí, odhodláním apod. V humanistické astrologii představuje fázi posílení sebevědomí skrze ztotožnění se s hmotou.
Blíženci (od 22.května do 21.června)
Třetí znamení zvěrokruhu. Jsou odrazem procesu utváření vztahů a tedy i dalším krokem k rozvoji osobnosti.
Zatím co Beran přináší energii, Býk dává energii tvar, Blíženci přidávají intelekt. Protože se jedná o znamení proměnlivé a zároveň vzdušné, je z celého Zvířetníku znamením nejméně stálým. Posláním Blíženců je posílení pocitu jistoty. Tradičně je toto znamení spojováno s každodenním životem a vším, co život přináší, tedy nestálost, neklid, dvojsmysl.
Rak (od 22.června do 22.července)
Čtvrté znamení zvěrokruhu. Představuje princip růstu. Energie se koncentruje, oblast činnosti se začíná velmi úzce vymezovat. Jeho posláním je integrace.
Rak mimo jiné začíná vyplňovat doposud zanedbávanou citovou složku člověka. V tradiční astrologii znamená spojení s domovem, rodinou a již jmenovanými city. U žen by se dalo mluvit o mateřském instinktu.
Lev (od 23.července do 23.srpna)
Páté znamení zvěrokruhu. Základní struktura vývoje osobnosti jedince je v tomto znamení uzavřena. Lev přináší sebeuvědomění, potřebu sebevyjádření a obdivu.
Posláním Lva je realizace jedincových záměrů. Tradičně bývá spojován s tvorbou, sebedůvěrou, egoismem, důstojností, ale také s zábavou a rozkoší.
Panna (od 24.srpna do 23.září)
Šesté znamení zvěrokruhu. Panna se orientuje na společnost. Naproti povýšenému Lvu je Panna doplněna o aspekt společnosti a tedy i podřídivosti - zájem společnosti se dostává do popředí.
Posláním Panny je usměrnit emoce. Tradičně bývá spojována s kritičností, intelektem, náročností, smyslem pro detail.
Váhy (od 24.září do 23.října)
Sedmé znamení zvěrokruhu, znamení, kterým se dostáváme do druhé poloviny Zvířetníku. Váhy představují idealistické principy. Osobnost se ve Váhách učí navazovat kontakty s okolím, začíná sebe sama chápat jako součást společenství.
Posláním Vah je zapojit jedince do společenského celku. Tradičně bývají Váhy spojovány se společenským vědomím a se vztahy s okolím.
Štír (od 24.října do 22.listopadu)
Osmé znamení zvěrokruhu. Mimochodem, troufám si toto znamení označit jako nejkomplikovanější znamení zvěrokruhu. Je to nejméně pochopitelná kvalita a proto také lidé v tomto znamení bývají mnohdy odsunuti pro svoji povahu na okraj společnosti, aniž by byli pochopeni. Štír je první znamení zvěrokruhu uvědomující si smrt, kterou vnímá jako proces změny.
Posláním tohoto znamení je snaha stát se větším a touha po transcendentnu. Tradičně je spojován se sexem, vůlí, magií, okultismem, žárlivostí, prostopášností.
Střelec (od 23.listopadu do 21.prosince)
Deváté znamení zvěrokruhu. Tímto znamením pokračuje vývoj individua v sociální oblasti. Společnost začíná být chápána více v abstraktní úrovni. Střelec se snaží proniknout do podstaty společenských jevů a prostřednictvím společnosti se také realizuje.
Posláním Střelce je rozvoj a integrace společenství. Tradičně bývá spojován s filozofií, náboženstvím, idealismem, vzděláním.
Kozoroh (od 21.prosince do 20.ledna)
Desátým znamením zvěrokruhu. Představuje princip společenské funkce - proces dosahování společenského postavení a energii užívanou ke kolektivním společenským účelům. Kozoroh přijímá soudobý společenský pořádek, jeho pravidla a principy.
Posláním Kozoroha je společenská integrace. Tradičně je spojován s postavením, politikou, důvěrou ve sopečnost, ambicemi na zařazení se do společnosti.
Vodnář (od 21.ledna do 19.února)
Jedenácté znamení zvěrokruhu. Váhy jsou povětšinou uváděny jako nejvhodnější partneři ve vztahu dvou lidí, naproti tomu Vodnář je základním stavebním prvkem společenství. Představuje společenské projevy, proces vyjadřování společenského postavení a energii k tomu užívanou.
Vodnářovým posláním je zajistit patřičnou odezvu na společenské potřeby. Tradičně bývá spojován s vědou, genialitou, uměním, ale i politikou, revolucemi a humanitou.
Ryby (od 20.února do 20.března)
Dvanácté a tedy poslední znamení zvěrokruhu. Druhé velmi rozporuplné znamení. Nakonec už v grafickém znázornění Ryb vidíme dvě naproti sobě plující ryby, čímž je jasně vystižena samotná rozpolcenost tohoto znamení. Rybami je vývojový cyklus individua dokončen.
Posláním Ryb je dosáhnout v konečné fázi souladu mezi oběma protichůdnými životními energiemi. Tradičně bývají Ryby spojovány s mysticismem, sensitivitou, hlubokým pocitovým rozsahem. Ryby mohou také často řešit své osobní problémy útěkem z reality, či sklonem k závislosti na alkoholu apod.